Frosty / Morozko / Jack Frost – 1965

  source  A. Chumin, Aleksandr Khvylya, Aleksandr Timontayev, Anastasiya Zueva, Anastasiya Zuyeva, Anatoliy Kubatskiy, Andrei Stapran, D. Bakhtin, Dorothy Brown Green, Eduard Izotov, Galina Borisova, Georgiy Millyar, Inna Churikova, K. Starostin, Klavdiya Kozlenkova, Konstantin Starostin, Lev Potyomkin, M. Shcherbakov, Margarita Korabelnikova, Mikhail Shcherbakov, Mikhail Yanshin, Natalya Sedykh, Natalya Zorina, O. Peshkov, Olga Yukina, P. Mukhin, Pavel Pavlenko, Pyotr Mukhin, T. Kharchenko, Tatyana Barysheva, Tatyana Pelttser, Tatyana Yukina, V. Petrova, V. Zhukovsky, Valentin Bryleev, Varvara Popova, Vera Altayskaya, Vera Petrova, Yuri Chekulayev, Zinaida Vorkul